(1/1)
7 Treffer zu Ihren Suchbegriffen
Autor, Person:
galeziowska, malgorzata  

[Hilfe]
/
1 Celina Grabowska (1962-2005) / Gałęziowska, Małgorzata 2009
2 Propaganda niemiecka wśród ludności Okręgu Białostockiego w latach 1943-1944. Przyczynek do zagadnienia na podstawie znaleziska z magazynu solnego Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie / Gałęziowska, Małgorzata 2009
3 Spory o sens pracy. Normatywny i praktyczny wymiar ethosu pracy w socjalizmie - na przykładzie Więzienia Progresywnego w Jaworznie (1951-1953) / Gałęziowska, Małgorzata 2009
4 Przestrzenność Warmii i Mazur zapisana na mapach z kolekcji Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie / Gałęziowska, Małgorzata 2006
5 Zapiski wychowawców z więzienia w Jaworznie 1951-1953 / Gałęziowska, Małgorzata 2005
6 Przyczyny marginalizacji ludności autochtonicznej na Warmii i Mazurach w okresie PRL / Gałęziowska, Małgorzata 2005
7 Stowarzyszenia mniejszości niemieckiej na Warmii i Mazurach jako katalizator kultury niemieckiej, mazurskiej i warmińskiej [1945-1990] / Gałęziowska, Małgorzata 2005