(1/4)
68 Treffer zu Ihren Suchbegriffen
Autor, Person:
galezowski, marek  

[Hilfe]
/
1 . Bd. 11 / Gałęzowski, Marek [Hrsg.] 2011
2 Orlęta Warszawy : organizacja Orląt Związku Strzeleckiego w Warszawie / Gałęzowski, Marek 2009
3 "Sokół" z Chochołowa. Życie Stanisława Frączystego (1917-2009) / Gałęzowski, Marek 2009
4 Zygmunt Hempel "Łukasz" / Gałęzowski, Marek 2009
5 Banasik Bronisław (1894-1979) / Gałęzowski, Marek 2009
6 Pułkownik "Żegota". Życie pułkownika dypl. Tadeusza Münnicha [1893-1959] / Gałęzowski, Marek 2009
7 [Rezension] - Kazimierz Sosnkowski żołnierz, humanista, mąż stanu - w 120. rocznicę urodzin. Materiały międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej na Uniwersytecie Wrocławskim 17-18 listopada 2005 roku przez Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego i Instytut Pamięci Narodowej Oddział we Wrocławiu / Głowiński, Tomasz [Hrsg.] [2008]
8 Kapo odpowiedział - Auschwitz : wspomnienia adwokata z obozu koncentracyjnego / Radlicki, Ignacy 2008
9 Różnymi drogami do niepodległości] 2008
10 Upamiętnienie miejsc pobytu i martyrologii Polaków w czasie II wojny światowej w Uzbekistanie, Kazachstanie i w Iranie / Gałęzowski, Marek 2008
11 Upamiętnienie miejsc pobytu i martyrologii Polaków w czasie II wojny światowej w Uzbekistanie, Kazachstanie i w Iranie / Gałęzowski, Marek 2008
12 Różnymi drogami do niepodległości / Kawalec, Krzysztof 2008
13 [Rezension] - Kazimierz Sosnkowski żołnierz, humanista, mąż stanu - w 120. rocznicę urodzin. Materiały międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej na Uniwersytecie Wrocławskim 17-18 listopada 2005 roku przez Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego i Instytut Pamięci Narodowej Oddział we Wrocławiu / Głowiński, Tomasz [Hrsg.] [2007]
14 [Rezension] - Wydział Prawa Uniwersytetu Lwowskiego w latach 1939-1946 / Redzik, Adam [2007]
15 Wierni Polsce. T. 2 / Gałęzowski, Marek 2007
16 Wierni Polsce. T. 2: Publicystyka piłsudczykowska w kraju 1940-1946. Wybór tekstów / Gałęzowski, Marek 2007
17 "Tu leży żołnierz polski poległy za Ojczyznę..." / Gałęzowski, Marek 2007
18 Wierni Polsce. Wybór tekstów. T. 2: Publicystyka piłsudczykowska w kraju 1940-1946 / Gałęzowski, Marek 2007
19 [Rezension] - T. 3 [2006]
20 Piłsudczycy z konwentu organizacji niepodległościowych w przededniu Powstania Warszawskiego. List Zygmunta Hempla "Łukasza" do gen. Sosnkowskiego z 20 VII 1944 r. / Gałęzowski, Marek [Hrsg.] 2006
...