(1/2)
21 Treffer zu Ihren Suchbegriffen
Autor, Person:
ledochowski, mieczyslaw halka von (1822-1902) #  

[Hilfe]
/
1 Leo XIII. und die diplomatischen Aktivitäten des Heiligen Stuhls zur Beilegung des Kulturkampfs in Preussen / Valente, Massimiliano 2010
2 Kardynał Mieczysław Halka Ledóchowski / Kowalczuk, Zygmunt 2005
3 Der deutsch-polnische Nationalitäten- und Konfessionskonflikt am Beispiel der Schließung und Wiedereröffnung des Posener Priesterseminars (1873-1899) / Rivinius, Karl Josef 2004
4 Prymas Dyplomata,. Kardynał Mieczysław Ledóchowski (1822-1902) / Mąka, Alfred 2003
5 Geneza kandydatury Mieczysława Halki Ledóchowskiego na arcybiskupstwo w Gnieźnie i w Poznaniu / Zieliński, Zygmunt (1931-) 2003
6 Arcybiskup Mieczysław Ledóchowski jako prymas Polski / Pietrzak, Jerzy 2003
7 Kardynał Mieczysław Ledóchowski jako prefekt Kongregacji Rozkrzewiania Wiary 1892-1902 / Andrzejak, Ambroży 2003
8 Wobec kościoła i ojczyzny. Kardynał Mieczysław Ledóchowski (1822-1902) : Sprawozdanie z sesji naukowej w Poznaniu w dniu 2 grudnia / Wilczyński, Leszek (1957-) 2003
9 Kardynał Mieczysław Ledóchowski / Marciniak, Anna (1941-2007) 2003
10 Kardynał Mieczysław Ledóchowski w świetle kronik poznańskich karmelitanek bosych / Neumann, Piotr Franciszek 2003
11 Kardynał Mieczysław Ledóchowski i Kościół katolicki w Serbii w drugiej połowie XIX w / Żurek, Piotr 2003
12 Kardynał Mieczysław Halka Ledóchowski - prymas czasów niewoli. Poglądy na polskie sprawy z Rzymu w świetle korespondencji do tajnych administratorów archidiecezji poznańskiej i gnieźnieńskiej w latach 1876-1886 / Kowalczuk, Zygmunt 2003
13 Sarkofag i pomnik arcybiskupa Ledóchowskiego i jego twórca / Wilkowa, Ligia 2003
14 W stulecie śmierci kardynała Mieczysława Ledóchowskiego / Ledóchowski, Mieczysław 2003
15 Dawne i nowe źródła do biografii kardynała Mieczysława Ledóchowskiego / Marciniak, Anna (1941-2007) 2003
16 Prawna ocena aktu elekcji kapitulnej arcybiskupa gnieźnieńskiego i poznańskiego Mieczysława Ledóchowskiego / Karłowski, Kazimierz 2002
17 Kulturkampf. Modernizm - hakatyzm - protestantytzm. (W 100-lecie śmierci kardynała Ledóchowskiego) / Kucharczyk, Grzegorz 2002
18 Ledóchowski, Mieczysław Halka von / Kopiec, Jan (1947-) 1997
19 Ledochowski (Halka-Ledóchowski), Mieczysław / Wolf-Dahm, Barbara 1992
20 Kulturkampf a rozwój polskiej świadomości narodowej na Górnym Śląsku / Trojnar, Andrzej 1992
...