(1/2)
34 Treffer zu Ihren Suchbegriffen
Autor, Person:
wyrwa, andrzej marek  

[Hilfe]
/
1 Miecze średniowieczne z Ostrowa Lednickiego i Giecza / Wyrwa, Andrzej Marek [Hrsg.] 2011
2 Lednickie obrazy. Ikonografia i zdjęcia ruin Ostrowa Lednickiego od połowy XIX do połowy XX wieku (wybór) 2009
3 Custodia Memoriae. Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. XL lat istnienia (1969-2009) : Praca zbiorowa / Wyrwa, Andrzej Marek [Hrsg.] 2009
4 Stan badań nad przemianami osadniczo-kulturowymi w Zbąszyniu i jego najbliższej okolicy / Wyrwa, Andrzej M[arek] 2008
5 Klasztor pocysterski w Lądzie nad Wartą. Zarys historii budowy, stan badań archeologiczno-architektonicznych i wstępne wyniki sondażowych badań wykopaliskowych w 2006 roku (stan. L11-wirydarz) / Wyrwa, Andrzej M[arek] 2008
6 Najstarsze związki Wielkopolski z Europą (od drugiej połowy X do końca XIII wieku) : Zarys problemu / Wyrwa, Andrzej M[arek] 2006
7 Kościół w monarchii piastowskiej - stan i potrzeby zadań. Zarys / Wyrwa, Andrzej M[arek] 2006
8 Datowanie zapraw budowlanych metodą 14C AMS / Wyrwa, Andrzej M[arek] 2006
9 Terra palucensis et monasterium in Lokna. XXV lat badań archeologiczno-architektonicznych w łekneńskim kompleksie osadniczym / Wyrwa, Andrzej Marek [Hrsg.] 2006
10 Ziemia Nadnotecka wczoraj, dziś i jutro. Materiały z sesji naukowej odbytej w dniu 30 maja 2003 roku z okazji nadania Gimnazjum w Drawsku imienia "Ziemi Nadnoteckiej" / Wyrwa, Andrzej M[arek] [Hrsg.] 2004
11 Monumentalna i drewniana architektura sakralna w łekneńskim kompleksie osadniczym do końca XIII wieku / Wyrwa, Andrzej M[arek] 2004
12 Kósciół pw. Św. Krzyża i opactwo cysterskie w Łeknie-Wągrowcu / Wyrwa, Andrzej Marek 2003
13 Współczesne środowisko naturalne, osadnictwo i folklor Pałuk / Wyrwa, Andrzej Marek [Hrsg.] 2003
14 Kościół pw. Św. Krzyża i opactwo cysterskie w Łeknie-Wągrowcu / Wyrwa, Andrzej Marek [Hrsg.] 2003
15 Nowe stanowisko archeologiczne w Bracholinie, gm. Wągrowiec, woj. wielkopolskie - stan. B55 / Wyrwa, Andrzej Marek 2003
16 Historia i badania archeologiczno-architektoniczne kościoła pw. Św. Krzyża w Łeknie, stan. Ł19 / Wyrwa, Andrzej Marek 2003
17 Klasztor cysterski w Łeknie (połowa XII - koniec XIV wieku) : Zarys dziejów / Wyrwa, Andrzej Marek 2003
18 Tarnowo Pałuckie - drewniany kościół pw. św. Mikołaja. Zarys dziejów / Wyrwa, Andrzej Marek 2003
19 Współczesne środowisko naturalne, osadnictwo i folklor Pałuk / Wyrwa, Andrzej Marek [Hrsg.] 2003
20 Kościół pw. Św. Krzyża i opactwo cysterskie w Łeknie-Wągrowcu / Wyrwa, Andrzej Marek [Hrsg.] 2003
...